Gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in Almere

Neem contact op

Kinderdagverblijf Het Wereldkind hecht veel waarde aan de kwaliteit van ons personeel. Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW-diploma niveau 3 of 4 voor pedagogisch medewerkers (de cao-conforme norm).

Personeel

Het personeel bij Het Wereldkind wordt uitvoerig geselecteerd en gescreend door middel van een nauwkeurige procedure. Al ons personeel heeft minimaal twee jaar ervaring in het werken binnen de kinderopvang en is in het bezit van goede schriftelijke referenties. Daarnaast zijn zij in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en bezitten zij een EHBO-diploma voor kinderen en/of een BHV-diploma.

Het Wereldkind heeft een gedetailleerd personeelsbeleid. Dit kan opgevraagd en ingezien worden op het kinderdagverblijf.

Leidster-kindratio

Het Wereldkind zet pedagogisch medewerkers in aan de hand van de leidster-kindratio. Dit is een model dat aangeeft hoeveel pedagogisch medewerkers er per een bepaald aantal kinderen ingezet mag worden.

Ons Team

personeel van dagopvang

Naam werknemer

team van kinderopvang

Naam werknemer

pedagogisch medewerker Almere

Naam werknemer