Klachtenregeling en inspectie bij onze kinderopvang in Almere

Neem contact op

Het Wereldkind neemt klachten serieus. Ouders kunnen hun klachten intern melden, maar ook via de geschillencommissie. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van deze commissie en de meest recente inspectierapporten over ons kinderdagverblijf.

Klachtencommissie kinderopvang

Het Wereldkind is aangesloten bij de geschillencommissie. Deze is voor alle klanten van ons kinderdagverblijf toegankelijk. De geschillencommissie kent geen (financiële) drempel voor de klant en in principe is elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening behandelbaar. Voor het indienen van een klacht is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst is gemeld via de interne klachtenregeling. Een uitspraak van de commissie is niet bindend. De aangesloten organisaties beloven uitspraken van de commissie na te komen. Het adres van de geschillencommissie is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 - 310 53 10.

Klik hier voor meer informatie