Waarden en normen

Aan de waarden en normen word binnen Het Wereldkind veel waarde aan gehecht. Wij hebben bijvoorbeeld altijd respect voor elkaar, voor klein en groot, maar ook voor groot naar klein!

Wij dragen bij aan de overdracht van waarde en normen door:
• Het goede voorbeeld te geven, beleefd zijn en respect tonen naar de kinderen en de ouders, excuses maken indien nodig
• Elkaar te groeten bij binnen komst en weggaan
• Elkaar bij de naam te noemen
• Als we gezamenlijk aan tafel zitten te eten, gaan we pas van tafel als we allemaal klaar zijn
• Elkaar uit laten praten
• Respect hebben voor elkaar, niet vechten of duwen en bijten.
• Problemen mondeling leren op te lossen
• Op je beurt wachten en niet voordringen
• Delen
• Lief zijn voor elkaar