Gezonde voeding

Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.

Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk basisproducten aan uit de Schijf van Vijf en hanteren de 5 regels van de Schijf:

Het aantal kinderen dat op jonge leeftijd te zwaar is, stijgt. de afgelopen 20 jaar is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. 1 op de 5 meisjes en 1 op 7 jongens is te zwaar op dit moment. Overgewicht verhoogt de kans op ziekte zoals, artrose, diabetes, hart en vaatziekten maar kan ook voor psychische problemen zorgen. Kinderen bewegen nu veel minder dan vroeger.

Bepaalde producten zijn veel minder gezond dan ons is aangeleerd. Er wordt steeds minder tijd genomen voor het aanbieden van 3 regelmatige maaltijden, waarbij er aan tafel rustig gegeten wordt.

Vaste en rustige eetmomenten

Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. We eten samen aan tafel. Dit is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer, maar we tafelen niet te lang.

Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het daarvan eet. Wij dringen geen eten op. Wij houden rekening met allergieën en religie van kinderen.

Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.

Traktaties en feestjes
Een verjaardag betekent feest en bij zo’n verjaardag komt vaak een traktatie kijken. Er kan zowel een niet eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden.

Wij vinden het belangrijk dat de eetbare traktaties zo gezond mogelijk zijn. We vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk te maken.

Bij het uitdelen van een eetbare traktaties vragen wij de ouders/verzorgers om vers fruit mee te nemen.