Emotionele veiligheid

Opvoedingsdoelen van kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Het Wereldkind.

Het Wereldkind ziet het als haar taak om een opvoedingssituatie te creëren, waarin aan ieder kind verantwoorde kinderopvang geboden wordt en een kind zich maximaal kan ontwikkelen en ontplooien.

Wij willen dit bereiken door in het kinderdagverblijf en op de Buitenschoolse opvang op de groep een opvoedingsklimaat te scheppen waarin goede verzorging wordt geboden, waarbij veiligheid en hygiëne veel aandacht krijgen en door een warme persoonlijke begeleiding van de kinderen door de groepsleiding.

Voor de pedagogische onderbouwing van het begrip “verantwoorde kinderopvang” is vanuit de wet kinderopvang gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven:
Emotionele veiligheid, het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. Een kind dat zich niet veilig voelt in een omgeving, is niet in staat om indrukken en ervaringen op te doen.

Wij dragen bij aan de emotionele veiligheid door:
• Vaste en sensitieve verzorgers/groepsleiding, onze leidsters werken 4 tot 5 dagen per week
• De aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten, per dag is de groepssamenstelling bekend. De inrichting van de omgeving, groep en tuin.
• Kinderen zelf te laten kiezen om wel of niet met een gezamenlijke activiteit mee te doen, geen verplichting van maken.
• Door een huiselijke, veilige en warme sfeer te bieden