Personeel

Kinderdagverblijf Het Wereldkind hecht veel waarde aan de kwaliteit van ons personeel. Wij zorgen er dan ook voor dat alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit zijn van een SPW niveau 3/ 4 diploma voor pedagogisch medewerkers (dit is de cao conforme norm).

Het personeel wordt uitvoerig geselecteerd en gescreend door middel van een nauwkeurige procedure. Al ons personeel heeft minimaal twee jaar ervaring in het werken binnen de kinderopvang en zijn in het bezit van goede schriftelijke referenties. Daarnaast zijn zij in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en bezitten zij een EHBO-diploma voor kinderen en of een BHV-diploma.

Het Wereldkind heeft een gedetailleerd personeelsbeleid. Deze kan opgevraagd en ingezien worden op het kinderdagverblijf.

Leidster-kind ratio

Het Wereldkind zet pedagogisch medewerkers in aan de hand van de leidster kind ratio. Dit is een model dat aangeeft hoeveel pedagogisch medewerkers er per een bepaald aantal kinderen ingezet mag worden.