Oudercontact

Het Wereldkind vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten zeer actief worden betrokken bij de opvang en bij het kinderdagverblijf. Het is in direct belang van het kind dat u goed geïnformeerd bent over ons als kinderdagverblijf en onze manier van werken.

Het Wereldkind kent meerdere momenten/manieren waarop wij u van informatie voorzien:
• Via de website.
• Telefonisch contact.
• Informatieboekje.
• Bezichtiging.
• Intakegesprek.
• Beleidstukken.
• Overdracht.
• Evaluatiegesprekken.
• Ouderavonden.
• Crècheboekjes.
• Kind volgsysteem mappen.

Ouder-Leidstercontact

Alle ouders worden dagelijks uitgebreid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind door middel van een overdracht. Om deze overdracht te vergemakkelijken en te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien, wordt er gewerkt met crècheboekjes, waarin alle relevante informatie per kind wordt bijgehouden door de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van deze crècheboekjes kunnen de pedagogisch medewerkers alle aanvullende informatie mondeling bij het halen van de kinderen toelichten.

De ouders kunnen zelf thuis in deze boekjes ook bijzonderheden en de gang van zaken met betrekking tot het kind bijhouden. Hierdoor zijn de pedagogisch medewerkers bij de ochtendoverdracht weer volledig op de hoogte van de gebeurtenissen en ontwikkeling van het kind thuis.

Naast de crècheboekjes vinden er oudergesprekken plaats. Twee keer per jaar hebben de ouders 10 minutengesprekken met de pedagogisch medewerkers over de voortgang en de ontwikkeling van hun kindje op het kinderdagverblijf. Deze gesprekken en de voortgang worden vastgelegd in het kind- volgsysteem waardoor de ontwikkeling optimaal naar de ouders toe in kaart wordt gebracht.

Oudercommissie inschrijf-formulier-oudercommissie-2017

Ouders worden uitgenodigd een oudercommissie op te richten of zitting te nemen in de oudercommissie. We zullen er echter alles aan doen om zo snel mogelijk een actieve oudercommissie te hebben.We nodigen ouders vervolgens uit om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van Het Wereldkind. Hierover zal periodiek een overleg gepland worden tussen directie en de oudercommissie.