Kwalitatieve Kinderopvang

In Nederland is kinderopvang geregeld middels de Wet Kinderopvang. Hierbinnen zijn geldende kwaliteitseisen van kracht welke zijn opgenomen in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Kinderdagverblijf Het Wereld Kind werkt volgens de gestelde kwaliteitseisen geldend binnen de Wet Kinderopvang en Convenant Kwaliteit Kinderopvang.

Wij worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD welke als taak heeft de kwaliteitseisen te bewaken binnen de kinderopvangbranche.