kinderdagverblijf-het-wereldkind-klachtenregeling-1-1-3-2017

Klachtencommissie Kinderopvang

Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie en dit betekent dat de geschillencommissie voor alle klanten van kinderdagverblijf Het Wereldkind toegankelijk is.

De geschillencommissie kent geen (financiële) drempel voor de klant en in principe is elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening behandelbaar.

Voor het indienen van een klacht is het niet noodzakelijk dat de klacht eerst is gemeld via de interne klachtenregeling.

Een uitspraak van de commissie is niet bindend.

De aangesloten organisaties beloven uitspraken van de commissie na te komen.

Het adres van de geschillencommissie is Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310