Gezondheid en hygiene

Het Wereldkind voldoet in alle opzichten aan de aller strengste, nieuwe eisen. Het is veilig, hygiënisch en kindvriendelijk ingericht. Een paar voorbeelden hiervan zijn:
· Hoge stopcontacten.
· Veiligheidsstrippen op de deuren.
· Veel daglicht.
· Het gebruik van overslofjes in het kinderdagverblijf.

De gezondheid en het waarborgen van deze gezondheid van het kind staat bij Het Wereld Kind voorop. Wij doen er bij Het Wereldkind dan ook alles aan om het kind zo gezond mogelijk te houden en de gezondheid van het kind te optimaliseren.

Door een hygiënische en veilige omgeving aan te bieden ,wordt er voor gezorgd dat de gezondheid niet in gevaar wordt gebracht. Het is van levensbelang dat kleine kinderen in een zeer hygiënische omgeving verblijven en dat deze hygiëne gedurende de gehele dag in de gaten gehouden wordt. Het gaat hierbij zowel om de persoonlijke als omgevingshygiëne.

Het Wereldkind heeft een helder en duidelijk hygiënebeleid wat ervoor zorgt dat een constante hygiënische omgeving en hygiënische omgang met het kind gedurende de gehele dag gehanteerd wordt.

De persoonlijke hygiëne van de pedagogisch medewerkers wordt hier ook uitgebreid in uiteengezet.

Voor het volledige hygiëne en gezondheidsbeleid van Het Wereld Kind kunt u opvragen bij de directie.